oktober 09, 2023

Alcoa protesterer mot foreslått endring i CO2-kompensasjonen


Alcoa er svært skuffet over at den norske regjeringen har foreslått å heve kvoteprisgulvet i CO2-kompensasjonsordningen for andre år på rad, noe som vil påvirke selskapets aluminiumsverk i Mosjøen og på Lista negativt.

CO2-kompensasjonen er en delrefusjon av tilleggskostnader norske industribedrifter, inkludert Alcoa, pådrar seg ved at prisen på utslippskvoter i EUs kvotehandelssystem slår inn på norske strømpriser.

Regjeringen foreslår i budsjettforslaget for 2024 en ytterligere svekkelse av CO2-kompensasjonen ved å nær doble kvoteprisgulvet for CO2 fra 200 kr/tonn, som ble innført i 2022, til 375 kr/tonn for 2023.

Den fulle konsekvensen av regjeringens forslag er fortsatt under vurdering, men vil ha en svært negativ økonomisk effekt for Alcoa. Så sent som i 2022 måtte Alcoa Lista stenge én tredjedel av sin primæraluminiumkapasitet på grunn av uoverkommelige energikostnader.

Alcoa mener at den foreslåtte endringen i CO2-kompensasjonsordningen vil svekke forutsigbarheten og troverdigheten til norsk industripolitikk, true konkurranseevnen til norsk prosessindustri og begrense industriens investeringslyst i Norge.

Alcoa protesterer mot den foreslåtte endringingen i CO2-kompensasjonen og vil tilkjennegi våre synspunkt mot Stortinget, som er forventet å vedta endelig statsbudsjettet i desember.