Samfunnsansvar

Vi i Alcoa ønsker å ha et tett og nært samarbeid med våre lokalsamfunn. Noe av det viktigste arbeidet vi gjør er gjennom Alcoa Foundation, vår uavhengige stiftelse.

Alcoa Foundation har også i 2019 samarbeidet med Forskerfabrikken for å markedsføre naturvitenskaplige fag. Målsettingen er å motivere barn og unge til å velge utdanning innenfor disse fagene for å kunne løse morgendagens klima- og miljøutfordringer. I 2019 ble det arrangert fem sommerkurs i Farsund og Vefsn. I tillegg er det samarbeid med Ungt Entreprenørskap der det ble organisert innovasjonscamper på ungdomsskoler i Lister-området og i Mosjøen.

Alcoa-ansatte blir også oppmuntret til å gi tilbake til lokalsamfunnene gjennom frivillig arbeid.

Fire ungdommer (to fra Lister-området og to fra Mosjøen) ble valgt ut til å være med på NatureBridge Alcoa Scholars programmet – to ukers opphold i nasjonalparker i USA med vekt på forskning og ekspedisjoner.

I 2019 fortsatte samarbeidet med diverse miljøorganisasjoner. Sammen med stiftelsen FEE Norway vil Alcoa Foundation arbeide med å etablere «Grønt flagg» sertifisering i barneskoler. Sammen med miljøstiftelsen Bellona Ung skal unge mennesker bli motiverte og engasjerte til å møte miljø- og klimautfordringene. I samarbeid med Naurvernforbundet vil Alcoa Foundation støtte opprydding langs kysten gjennom «kystlotteriet».

For å vite mer om Alcoa Foundation, vennligst kontakt Kommunikasjonssjef Alcoa Norge, Trym Vassvik tlf. 90726509, e-post

For å få mer informasjon eller for å melde ditt barn på Forskerfabrikkens sommerskole, vennligst besøk www.forskerfabrikken.no

Forskerfabrikken