Samfunnsansvar

Vi i Alcoa ønsker å ha et tett og nært samarbeid med våre lokalsamfunn. Noe av det viktigste arbeidet vi gjør er gjennom Alcoa Foundation, vår uavhengige stiftelse.

Våre totale utbetalinger fra Alcoa Foundation til lokalsamfunnet økte med 3,4% i 2015, fra 265.500 USD i 2014 til 275.000 USD i 2015. Alcoa-ansatte blir også oppfordret til å gi tilbake til sine lokalsamfunn i form av frivillig arbeid. I dugnadsmåneden i oktober 2015 bidro 62% av alle ansatte i i Norge, og mer enn 3000 dugnadstimer ble registrert i løpet av året.

Videre har Alcoa Foundation siden 2014 samarbeidet med Forskerfabrikken for å markedsføre naturvitenskaplige fag. Målsettingen er å motivere barn og unge til å velge utdanning innenfor disse fagene for å kunne løse morgendagens klima- og miljøutfordringer. I 2015 ble det arrangert seks sommerkurs og mer enn 100 lærere ble utdannet i motiverende læring i fagene. Barnehager i Farsund og Vefsn fikk også opplæring og undervisningsmateriell for bruk sammen med barn.

I 2015 ble det også, i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, organisert en innovasjonscamp på ungdomsskoler i Lister-området.

For å vite mer om Alcoa Foundation, vennligst kontakt:

Lista: Line Gabrielsen, tlf. 38399451, e-post

Mosjøen: Elisabet Aune, tlf. 75179326, e-post

For å få mer informasjon eller for å melde ditt barn på Forskerfabrikkens sommerskole, vennligst besøk www.forskerfabrikken.no

Forskerfabrikken