Conservation International organiseert samen met mijnbouwbedrijven BHP Billiton Maatschappij Suriname en Alcoa workshop over milieubehoud in Surinaamse hoofdstad Paramaribo

PARAMARIBO, Suriname--(BUSINESS WIRE)--9 november 2005--Conservation International heeft vandaag bekendgemaakt dat het samen met de Mining Joint Venture van de mijnbouwbedrijven BHP Billiton Maatschappij Suriname en Alcoa een tweedaagse workshop voor alle betrokken partijen heeft gehouden. Deelnemers aan de workshop bespraken de voorlopige resultaten van biologische studies en onderzoeken die worden uitgevoerd op het Lely-, Brownsberg- en Nassau-plateau en deden aanbevelingen met betrekking tot milieubehoud in deze belangrijke gebieden. Aan deze workshop namen vertegenwoordigers van de Surinaamse regering, burgerorganisaties, de Nationale Universiteit van Suriname en bedrijven die actief zijn in dit gebied deel.

Ambassadeur Wim Udenhout, algemeen directeur van Conservation International (CI), Suriname en Warren Pedersen, Managing Director van Suriname Aluminum Company LLC (SURALCO) hielden een openingsrede voor de workshop, waarna presentaties over het belang van biodiversiteit in de regio en de sociaaleconomische situatie door Surinaamse en internationale wetenschappers volgden. De huidige initiatieven voor milieubehoud op het Brownsberg-, Lely- en Nassau-plateau kwamen eveneens aan bod.

"De missie van CI is simpel, net als alles wat belangrijk is in het leven: het behoud van de biodiversiteit en de ecosystemen die het leven op aarde in stand houden. En hieraan worden geen concessies gedaan", aldus ambassadeur Wim Udenhout, de algemeen directeur van CI Suriname. "Wij zijn van mening dat het belangrijk is de particuliere sector te betrekken bij onze missie om wereldwijd de biodiversiteit te behouden, gezien zowel de bedreigingen als de kansen die zij vertegenwoordigen bij het nastreven van onze doel op milieugebied."

"Het in balans brengen van economische ontwikkeling en biodiversiteit is niet altijd eenvoudig", volgens Warren Pedersen, managing director van SURALCO. "Door de samenwerking met Conservation International kunnen SURALCO en BHP Billiton Suriname beter inzicht krijgen in het milieu in de regio's Lely, Nassau en Brownsberg. Dit leerproces zal ons helpen bij het nemen van zaakkundige beslissingen met betrekking tot toekomstige mijnbouwprojecten in Suriname."

Voorafgaand aan de workshop, en met financiële steun van de Mining Joint Venture, voerde CI biodiversiteitsonderzoeken en sociaaleconomische studies uit in de drie gebieden. CI werkte samen met studenten en wetenschappers van de Nationale Universiteit van Suriname aan een snelle biologische inventarisatie van het Lely- en Nassau-plateau. Deze leverde een voorlopige beschrijving van de biodiversiteitswaarden en sociaaleconomische dynamiek in Brownsberg, Lely en Nassau op in de context van de ruimere biogeografische regio waarvan zij deel uitmaken. Omdat er in vergelijking met Brownsberg maar weinig biologische onderzoeken hadden plaatsgevonden naar Lely en Nassau, concentreerde het team zich op deze twee plateau's. Het wetenschappelijke team bestond uit ervaren tropisch biologen van nationale, regionale en internationale instellingen.

Tot de belangrijkste voorlopige resultaten van het onderzoek behoorden de registratie van een vissensoort die eerder alleen was aangetroffen tijdens een onderzoek uit 1949 op het Nassau-plateau, alsmede zeven mogelijke nieuwe soorten amfibieën. De resultaten van de inventarisatie, een karakteriseringsonderzoek en feedback van de workshop zullen worden gebruikt als input voor strategieën voor milieubehoud voor het Brownsberg-, Lely- en Nassau-platform.

Andy Witcomb, Environmental Manager bij BHP Billiton Suriname, zei: "Het werk dat wordt uitgevoerd door Conservation International zal nieuwe ecologische kennis opleveren over deze drie gebieden, die niet eerder tot in detail zijn onderzocht. Deze kennis zal ten dienste worden gesteld van Suriname en de wetenschap, ongeacht de mogelijkheden voor mijnbouw."

In 2003 werd een workshop voor prioriteitsbepaling voor het Guayana Schild gehouden om een effectief behoud van de biodiversiteit in de regio te promoten. Als resultaat van de workshop uit 2003 werd vastgesteld dat het gebied met de drie plateau's (Brownsberg, Lely en Nassau) moest worden aangewezen als een van de gebieden met de hoogste prioriteit voor milieubehoud in het gehele Guayana Schild. De ecosystemen op alle drie de plateau's zijn relatief intact gebleven ten gevolge van een geringe bevolkingsdichtheid, waardoor tal van unieke mogelijkheden voor milieubehoud in een groot landschapsgebied worden geboden. De plateau's hebben tevens te maken met een aantal huidige en toekomstige bedreigingen, zoals houtkap, jacht, kleinschalige mijnbouw en mogelijke grootschalige mijnbouw.

Bauxiet vormd de grondstof voor de productie van aluminium. In andere delen van Suriname vormt de bauxietwinning en -raffinage een belangrijke economische activiteit voor het land en zijn inwoners.