Projecten in Suriname


Suriname Aluminum Company L.L.C. (Suralco) is sinds 1916 actief in Suriname. Met de overname van de mijnactiviteiten van de BMS in 2009 ook actief met het mijnen van bauxiet om de Paranam aluinaarde raffinaderij te voorzien.


De bauxietreserves die momenteel ontgonnen worden te Coermotibo, Kaaimangrasi en Caramacca zullen tegen eind 2012 uitgeput zijn. Het Nassau Plateau is geidentificeerd als de volgende bauxietbron om de aluinaarderaffinaderij te Paranam in productie te houden van 2014 tot en met 2024. Voorts is Suralco voornemens om de bauxietvoorkomens van de bestaande Lelydorp 1 mijn in het district Para verder te exploiteren. Eveneens zullen de bauxietvoorkomens in de bauxietmijnen Para Noord en Kankantrie Noord worden ontwikkeld.

 

 

Effecten analyse Lelydorp 1, Para Noord en Kankantrie Noord

 

Luchtfoto Onverdacht

 

In dit kader van de voorbereiding van de projecten om de bauxietvoorkomens in de Lelydorp 1, Para Noord en Kankantrie Noord te exploiteren, zal er een Milieu en Sociale Effecten Analyse (ESIA) worden uitgevoerd ter voorbereiding op de implementatie van de projecten. De focus zal hierbij worden gericht op zowel de mijnactiviteiten als op het hergebruik van de bestaande haulroad (ofwel speciaal daartoe bestemde transportweg) in bedoeld mijngebied. De ESIA wordt uitgevoerd door het internationaal consultancybureau Environmental Resources Management (ERM), volgens Alcoa standaarden en richtlijnen van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS).

 

Overeenkomstig de richtlijnen inzake milieuanalyses verstrekt door het NIMOS, heeft Suralco zich gecommitteerd aan het verrichten van een Milieu en Sociale Effectenanalyse (Environmental and Social Impact Assessment – ESIA) voor de bauxietmijnenprojecten Lelydorp 1, Para Noord en Kankantrie Noord.

 

Suralco heeft ERM de opdracht gegeven om de ESIA voor deze projecten te verrichten. De ESIA zal de potentiele effecten van dit project op het milieu en de lokale leefgemeenschappen identificeren en evalueren.

 

Het overleg met stakeholders zal gedurende het hele ESIA-proces plaatsvinden. ERM zal tijdens het ESIA proces op verschillende manieren overleg plegen met stakeholders en overheidsinstanties. Hieronder zijn enkele presentaties te downloaden die gehouden zijn tijdens publieke bijeenkomsten.

 

Mocht u opmerkingen of zorgpunten hebben met betrekking tot de projecten of vragen hebben over het ESIA proces, maak dan contact met de vertegenwoordigers van ERM of Suralco.

Contactpersoon ERM
Naam: Rutger de Wolf
E-mail: rutgerdewolf@ess-environment.com
Telefoon: 531425 

 

Contactpersoon Suralco

Naam: Danielle Hofdom-Boldewijn
E-mail: danielle.boldewijn@alcoa.com
Telefoon: 323281 ext. 242 of 8905640

 

Concept Environmental and Social Impact Assessment Lelydorp I Bauxite Mine (alleen in het Engels beschikbaar)

03.10.11 - Draft ESIA LL1

 

Presentatie Suralco Lelydorp 1 (19 oktober 2011)

19.10.11 - Suralco Presentatie

 

Presentatie ERM ESIA Lelydorp 1 Bevindingen

19.10.11 - ERM ESIA Bevindingen Lelydorp 1

 

Tabel 7-1 Samenvatting Potentiële effecten

19.10.11 - Tabel 7-1 Samenvatting potentiële effecten

 

Brochure over Lelydorp 1 Mijn project

Lelydorp 1 Brochure oktober 2011

 

ESIA Korte Samenvatting (Concept)

12.10.2011 - Executive Summary

 

Presentatie Suralco Project Lelydorp 1 Para Noord Kankantrie Noord

22.06.11-Suralco Presentatie 

 

Presentatie ERM Project Lelydorp 1 Para Noord Kankantrie Noord

22.06.11-ERM Presentatie 

 

Brochure Project Lelydorp 1 Para Noord Kankantrie Noord

Lelydorp_PNKN Brochure

Bauxiet ontginnen op het Nassau Plateau

 

Afobaka Transportation Corridor

 

Dat er bauxiet reserves aanwezig zijn op Nassau weet men als sinds het begin van de 50-er jaren van de vorige eeuw toen de Surinaamse overheid de eerste exploraties naar mineralen in het gebied deed. Suriname Aluminum Company L.L.C. (Suralco) en recent BHP Billiton hebben additionele onderzoeken uitgevoerd om de grootte van de reserves te bepalen.

 

Suralco heeft bauxiet concessierechten op het Nassau Plateau en heeft besloten om de potenties van het ontginnen van bauxiet in dit gebied te herevalueren middels het Nassau Plateau Bauxiet Mijn Project. Dit project bevat twee componenten: de bauxiet mijn en de transportroute van het bauxiet vanuit Nassau naar de Paranam Aluinaarde Raffinaderij.

 

Ter voorbereiding zal er een Milieu en Sociale Effecten Analyse (ESIA) worden uitgevoerd. De ESIA zal worden uitgevoerd door het internationaal consultancybureau Environmental Resources Management (ERM) volgens Alcoa standaarden en richtlijnen van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS). De ESIA zal de potentiele effecten van dit project op het milieu en de lokale gemeenschappen identificeren en evalueren.

 

Het bauxiet erts is gelocaliseerd op vier aan elkaar verbonden plateaus op Nassau op een varierende hoogte van 500 tot 564 meters boven zeeniveau en ligt net enkele meters onder de oppervlakte van het plateau. De geschatte reserves worden geacht de Paranam Raffinaderij te voorzien van bauxiet voor 7-10 jaren.

 

Samen met de consultants is naar verschillende opties voor de transportroute van het erts bekeken. ERM is momenteel bezig met het finaliseren van de sociale studies voor de opties van de transportroute. Daartoe worden er verschillende consultaties en publieke bijeenkomsten gehouden met stakeholders. Hieronder treft u een presentatie aan die gehouden is voor plantage-eigenaren. U kunt die presentatie downloaden.

 

Mocht u opmerkingen of zorgpunten hebben met betrekking tot het project of vragen hebben over het ESIA proces, maak dan contact met de vertegenwoordigers van ERM of Suralco.


Contactpersoon ERM
Naam: Rutger de Wolf
E-mail: rutgerdewolf@ess-environment.com
Telefoon: 531425 

 

Contactpersoon Suralco
Naam: Harold Amalinsi
E-mail: harold.amalinsi@alcoa.com
Telefoon: 323281 of 8571681

 

Presentatie voor Plantage Eigenaren

29.06.11-Presentatie 

 

Concept Samenvatting Nassau ESIA

Concept Samenvatting Nassau ESIA

 

Hieronder links naar gerelateerde websites: