Verklarende woordenlijst
Aluminiumoxide  Wordt via een ingewikkeld chemisch proces uit bauxiet gewonnen. Het is een witte, poederachtige stof die eruit ziet als kristalsuiker. Aluminiumoxide is een tussenstap bij de winning van aluminium uit bauxiet en fungeert tevens op zichzelf als waardevolle chemische stof.

Aluminiumfolie  Een platgewalst product met rechthoekige doorsnede, met een dikte van 0,15 mm tot 0,006 mm.

Aluminiumplaat  Een platgewalst product met rechthoekige doorsnede, met een dikte van meer dan 6,4 mm en met afgeknipte of afgezaagde randen.

Aluminiumvel  Een platgewalst product (plat of spiraalvormig) met rechthoekige doorsnede, met een dikte van minder dan 6,4 mm maar niet minder dan 0,15 mm en met doorgesneden, afgeknipte of afgezaagde randen.

Aluminiumwinning  Aluminium wordt geproduceerd in een elektrochemische reductiereactie waarbij aluminiumoxide wordt opgelost in een aluminiumcel met gesmolten natriumaluminiumfluoride (kryoliet) bij een temperatuur van 960 �C. Er wordt een elektrische stroom door de aluminiumcel gestuurd, waardoor het aluminiumoxide in primair aluminium en zuurstof wordt ontleed. Dit gehele proces vindt plaats in een aluminiumcel. De cel is een met koolstofsteen beklede kuip; de koolstof fungeert als de kathode van de cel. Een refractielaag scheidt de koolfstofsteen van de stalen kuip. Na 5 tot 8 jaar gebruik faalt de kathode als gevolg van diverse factoren, waaronder erosie en barsten. Als dat gebeurt, wordt de kuip uit bedrijf genomen en wordt de binnenlaag verwijderd. Elke aluminiumcel kan maximaal 90 ton bevatten van een heterogeen mengsel van koolstof, aluminium, natrium, fluoride, silicium, calcium en kleine hoeveelheden cyaan en ijzer.

Aluminium SpaceFrame  Een ge�ntegreerde structuur van aluminium gietstukken en ge�xtrudeerde onderdelen die de carrosserie vormt van een nieuwe generatie auto's.

Anodisering  Een elektrochemisch proces waarmee een beschermende of decoratieve deklaag wordt aangebracht op metaaloppervlakken.

Baar  Een gegoten vorm die gebruikt kan worden voor versmelten of bewerking. Een baar kan vele vormen hebben: sommige baren zijn 9 meter lang en wegen 14 ton; andere baren hebben inkepingen of een speciale vorm om stapelen en hanteren te vergemakkelijken.

Bauxiet  Een erts waaruit aluminiumoxide wordt gewonnen, waarvan aluminium wordt gemaakt. Bauxiet bevat meestal ten minste 45 % aluminiumoxide. Er is ongeveer 4 kilo bauxiet vereist voor productie van 1 kilo aluminium.

Bewerken  Maken van een materiaal tot een eindproduct door middel van verspaning, vorming of samenvoeging.

Bewerkt product  Een van aluminium vervaardigd basisproduct dat mechanisch is gewijzigd ter verkrijging van speciale eigenschappen voor specifieke doeleinden: smeed- en extrusieproducten zijn een voorbeeld van bewerkte producten.

Broeikasgasemissie  Gas dat wordt afgegeven door natuurlijke en kunstmatige bronnen, zoals koolstofdioxide, methaan en waterdamp: deze absorberen de infraroodenergie van de zon en stralen een deel hiervan weer uit.

Cel  In aluminiumproductie: de elektrolytische reductiecel waarin in gesmolten kryoliet opgelost aluminiumoxide wordt gereduceerd tot het metaal aluminium. Een reeks van elektrisch verbonden aluminiumcellen wordt een 'potline' genoemd.

Continugieten  Een methode voor het gieten van aluminium waarbij een baar, staaf, buis of andere vorm doorlopend stolt en wordt afgevoerd terwijl het gesmolten metaal wordt gegoten, zodat de lengte niet wordt bepaald door de afmetingen van de gietvorm.

Dwarsbalk  Onderdeel van een voertuig dat de structuur overspant en de twee zijkanten samenvoegt.

Extractieve industrie  Bedrijven die hun belangrijkste grondstoffen uit de grond winnen: Alcoa bijvoorbeeld wint aluminium uit met mijnbouw verkregen bauxieterts.

Extrusie  Een proces waarbij materiaal wordt gevormd door het door een opening in een matrijs te persen.

Gieten  Het proces waarbij aan gesmolten metaal een bepaalde vorm wordt gegeven door het in een vorm te gieten en te laten harden.

Halfproducten  Metaal dat in een tussenvorm is gebracht voordat er een eindproduct van gemaakt wordt. De meeste gebruikelijke bewerkingsmethoden voor aluminium zijn walsen, extrusie, smeden en gieten. Voorbeeld: aluminiumvellen zijn een halfproduct dat wordt gebruikt voor colablikjes, een eindproduct.

Hydraat  Een aluminiumoxide met drie moleculen van chemisch gecombineerd water.

Koudwals  Het apparaat waarop aluminium tot een vel of folie wordt gerold door het door onder druk staande rollen te leiden. Bij koudwalsen is het binnenkomende metaal gewoonlijk op kamertemperatuur.

Legering  Een stof met de eigenschappen van metaal, samengesteld uit twee of meer chemische elementen waarvan er ten minste ��n een metaal is. Met name aluminium plus een of twee andere elementen, geproduceerd om bepaalde specifieke en wenselijke eigenschappen te verkrijgen.

Ligniet  Inferieure, bruinzwarte steenkool.

London Metal Exchange (LME)  De internationale handelsorganisatie die wereldwijd verhandelen van metalen op de open markt bevordert.

Magnesium  Een licht, zilverkleurig, middelhard metalen element dat wordt gebruikt voor verwerking van metalen en chemische stoffen en voor aluminiumlegeringen om deze de gewenste metallurgische eigenschappen te geven.

Metrische ton  Een eenheid voor massa en gewicht, gelijk aan 1 000 kilo (2 204,6 lb).

Micromill  Alcoa Micromill-technologie gebruik volcontinue giet- en walsprocessen voor productie van aluminiumvellen met verminderde kapitaalinvestering, lagere bedrijfskosten en (voor sommige producten) superieure metallurgische eigenschappen.

PET Polyetheentereftalaat  Een kunststof die veel wordt gebruikt voor drankenflessen.

Platgewalste producten  Aluminiumplaat-, -vel- of -folieproducten die worden vervaardigd door baren tussen rollen door te voeren. Door de rollen dichter naar elkaar te bewegen en de baar er tussendoor te voeren, neemt de dikte van de baar af en neemt de lengte toe.

Refractielaag  Een hittebestendig keramisch isolatiemateriaal.

Smeden  Het bewerken van een metalen onderdeel tot een bepaalde vorm door middel van een of meer processen zoals hameren, persen of rollen.

Smelten  Het uitsmelten van erts om metaal uit het erts te winnen of te zuiveren.

Solderen  Samenvoegen van metalen door een dunne laag gesmolten, niet-ferreus vulmetaal in de ruimte ertussen te laten vloeien.