Virkt eftirlit

Við hönnun álvers Alcoa Fjarðaáls var nýjasta tækni notuð til að draga úr mengun og vernda andrúmsloft, vatn og jarðveg. Fyrirtækið stendur einnig fyrir umfangsmiklu vöktunarferli til að meta og vernda heilsu manna og náttúrulegar auðlindir í Fjarðabyggð. Þetta ferli hófst áður en framkvæmdir við álverið fóru í gang, til að afla viðmiðunargilda fyrir áframhaldandi rannsóknir.

Nánast allt láglendi í Reyðarfirði er vaktað. Vöktunin felur meðal annars í sér söfnun lofts-,vatns-, og lífsýna til að greina möguleg áhrif álversins á umhverfið. Meðal þeirra umhverfisþátta sem eru vandlega vaktaðir má nefna: efnainnihald vatns, tegundasamsetningu í plöntusamfélögum, botnlíf í sjó, loftgæði, sníkjudýr í gróðri og flúoríð innihald mosa, fléttna og háplantna.

Færir innlendir og erlendir vistfræðinga, meðal annars við Náttúrustofu Austurlands sjá um umhverfisvöktunina við álver Fjarðaáls. Vöktun á umhverfisþáttum er einnig mikilvægur liður í sjálfbærniverkefni Alcoa og Landsvirkjunar.

Stefna Fjarðaáls í umhverfis-, öryggis- og heilsumálum

Öll starfsemi Alcoa Fjarðaáls byggir á gildum Alcoa og stefnum sem eru skráðar og undirritaðar af forsvarsmönnum fyrirtækisins. Hér er hægt að skoða UHÖ stefnuna okkar (síðast uppfært 2015).

skoða á PDF (8,61 Mb)

GRÆNT BÓKHALD

Hér fyrir neðan er að finna grænt bókhald Alcoa Fjarðaáls allt aftur til ársins 2007 þegar álverið var enn í byggingu, ásamt umhverfisvöktunarskýrslu og viðaukum með henni (frá 2010-2015). Smellið á mynd af forsíðu hverrar skýrslu til að skoða eða hlaða niður skýrslunni.

Til þess að skoða skjöl í PDF-formi þarf Adobe Acrobat Reader, sem er hægt að sækja endurgjaldslaust á síðu Adobe.

2015 (skilað inn 2016)

Grænt bókhald

Umhverfisvöktun

Umhverfisvöktun: Viðaukar

2014 (skilað inn 2015)

Grænt bókhald

Umhverfisvöktun

Umhverfisvöktun: Viðaukar

2013 (skilað inn 2014)

Grænt bókhald

Umhverfisvöktun

Umhverfisvöktun: Viðaukar

2012 (skilað til UST 2013)

Grænt bókhald

Umhverfisvöktun

Umhverfisvöktun: Viðaukar

2011 (skilað til UST 2012)

Grænt bókhald

Umhverfisvöktun

Umhverfisvöktun: Viðaukar

2010 (skilað til UST 2011)

Grænt bókhald

Umhverfisvöktun

Umhverfisvöktun: Viðaukar

2007, 2008, og 2009

Grænt bókhald

Grænt bókhald

Umhverfisvöktun: Viðaukar