Alcoa Inc. (,,Alcoa"), dóttur- og hlutdeildarfyrirtæki þess eru með þetta vefsetur þér til upplýsinga, vitneskju og samskipta. Þér er heimilt, nema annað sé tekið fram, að sækja efni úr vefsetrinu. Þó einungis til persónulegra nota en ekki viðskiptalegra nota svo fremi sem þú virðir allan höfundarrétt, eignarrétt og önnur tilmæli í þá veru sem fram koma í gögnunum. Þér er óheimilt að dreifa, breyta, senda, endurnota, endurpóstleggja eða nota efni þessa vefseturs til opinberra eða viðskiptalegra nota, þ.m.t. öll gögn, texta, myndir, hljóð eða hreyfimyndir án skriflegs leyfis Alcoa. Vissir hlutar vefsetursins kunna að vera með frekari hömlur varðandi not eða aðgengi. Notkun þessa vefseturs og aðgengi að efni þar er háð eftirfarandi skilmálum og viðeigandi lögum. Aðgengi þitt og heimsóknir þínar á vefsetrið táknar að þú samþykkir skilmálana:

1. Allt efni á vefsetrinu er verndað skv. höfundarrétti nema annað sé tekið fram. Heimilt er að nota efni enda sé skriflegs leyfis Alcoa aflað fyrirfram skv. þessum skilmálum eða í texta þessa vefseturs. Alcoa tekur ekki ábyrgð á því ef notkun þín á upplýsingum eða myndum úr vefsetrinu stangast á við réttindi þriðja aðila sem ekki tengist Alcoa.

2. Í upplýsingum á vefsetrinu kunna að vera tæknilegar villur eða prentvillur. Upplýsingum kann að verða breytt eða þær uppfærðar án fyrirvara. Alcoa, dóttur- og hlutdeildarfyrirtæki þess, kunna jafnframt að gera úrbætur og/eða breytingar á vörum þeim sem lýst er í þessum upplýsingum hvenær sem er og án fyrirvara.

3. Allt efni á vefsetrinu, er látið þér í té ,,EINS OG ÞAÐ ER NÚ" ÁN NOKKURRAR ÁBYRGÐAR, BEINNAR EÐA GEFIÐ Í SKYN, Þ.M.T. EN TAKMARKAST EKKI VIÐ ÁBYRGÐ SEM GEFIN ER Í SKYN, Á VIÐSKIPTAHÆFI, HÆFI TIL ÁKVEÐINNA NOTA, EÐA AÐ EKKI SÉ UM LAGABROT AÐ RÆÐA. Á SUMUM SVÆÐUM ER EKKI HEIMILT AÐ ÚTLOKA ÁBYRGÐ SEM GEFIN ER Í SKYN, ÞANNIG AÐ OFANGREINDUR FYRIRVARI ÞARF EKKI AÐ EIGA VIÐ ÞIG.

4. Alcoa og hlutdeildarfyrirtæki þess axla jafnframt enga ábyrgð og eru ekki skaðabótaskyld vegna tjóns eða vírusa sem kunna að sýkja tölvubúnað þinn eða aðrar eignir vegna aðgengis þíns, notkunar eða heimsóknar á vefsetrið, eða þegar þú sækir efni, gögn, texta, myndir, hreyfimyndir eða hljóð af vefnum.

5. Alcoa, dóttur- og hlutdeildarfyrirtæki þess (,,Alcoa") eru ekki í fyrirsvari að neinu leyti varðandi önnur vefsetur sem þú kannt að öðlast aðgengi að í gegnum þetta vefsetur. Þegar þú ferð inn á vefsetur er mikilvægt að þú vitir að það er óháð Alcoa og að Alcoa hefur enga stjórn á innihaldi þess. Ekki skal líta svo á að tenging inn á vefsetur sem tilheyrir ekki Alcoa, gefi til kynna að Alcoa fallist á eða axli einhverja ábyrgð á efni eða notkun slíks seturs. ALCOA ER ALDREI ÁBYRGT GAGNVART NEINUM AÐILA VEGNA NOTKUNAR ÞESSA VEFSETURS EÐA ANNARRA TENGDRA VEFSETRA. Þ.M.T. TAPAÐS HAGNAÐAR, TRUFLUNAR Á VIÐSKIPTUM, TAPAÐRA FORRITA EÐA ANNARRA GAGNA Í UPPLÝSINGAKERFI ÞÍNU.

6. Alcoa óskar ekki eftir að taka við trúnaðar- eða eignarréttarvernduðum upplýsingum í gegnum þetta vefsetur. Vinsamlegast athugaðu að allar upplýsingar eða efni sem Alcoa er sent í gegnum hvaða tengingu sem er í vefsetrinu, teljast ekki vera trúnaðarmál. Með því að senda Alcoa upplýsingar eða efni, veitir þú Alcoa þar með óafturkallanlegt, ótakmarkað, alþjóðlegt leyfi til þess að nota, dreifa, sýna, endurgera, framkvæma, aðlaga og senda slíkt efni eða upplýsingar. Þú samþykkir jafnframt að Alcoa er heimilt að nota allar hugmyndir, þekkingu eða tækni sem þú sendir okkur í hvaða tilgangi sem er. Óskir þú að Alcoa virði trúnaðar- og eignarréttarverndaðar upplýsingar þínar, verður þú að undirrita "Non-confidentiality Agreement" áður en viðkomandi upplýsingar eru skoðaðar af tækniaðila hjá Alcoa. Óskir þú eftir eintaki af "Non-confidentiality Agreement", biðjum við þig að skrifa bréf og senda á eftirfarandi heimilisfang: IPLD - Unsolicited Idea, Alcoa Technical Center, 100 Technical Drive, Alcoa Center, PA, 15069.

7. Þú munt sjá fjölda vörumerkja, fyrirtækjamerki og þjónustumerki í vefsetri Alcoa. Merkin er ýmist skráð eða óskráð vörumerki Alcoa og annarra aðila. Vörumerkjunum fylgir textinn ,,skráð vörumerki í Bandaríkjunum"; öll önnur eru vörumerki í Bandaríkjunum". Ekki er gefin heimild eða réttur til þess að nota merki sem fram kemur í setrinu án skriflegrar heimildar Alcoa eða þriðja aðila sem kann að vera eigandi merkjanna. Hafir þú einhverjar spurningar varðandi notkun á merkjunum eða hvort nafn sé í raun vörumerki í eigu Alcoa, bendum við þér á að senda fyrirspurn á netfangið: Netfang.