VÅR VISJON:
Alcoa. Fører hver generasjon videre.

VÅRE VERDIER
Vi lever våre verdier hver eneste dag, hvor vi enn er, samhandler til  fordel for våre kunder, investorer, ansatte, lokalsamfunnet og våre partnere.

 

Integritet
Vi er åpne, ærlige og etterrettelige.

 

Helse, miljø og sikkerhet
Vi arbeider på en sikker måte, fremmer velvære og bevaring av miljøet.

 

Innovasjon
Vi forvandler idéer til verdier på  kreative måter.

 

Respekt
Vi behandler alle mennesker med verdighet og tilbyr et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø.

 

Fremragende ytelse
Vi stopper aldri vår søken etter glimrende og bærekraftige resultater.