Worldwide Markets

 
Alcoa in the News
October 21, 2016 Revised Time: October 27 Arconic 2016 Investor Event
morePDF


Storulykkeinfo fra Alcoa Mosjøen 

download

 

Alcoa har rundt 830 ansatte i Norge. Det norske hovedkontoret er på Drammensveien 147A på Skøyen i Oslo.


Alcoas nærvær i Norge begynte i 1962 gjennom et samarbeid med Elkem ASA om å drive to aluminiumverk – ett på Lista og ett i Mosjøen. I dag er disse to fasilitetene 100% eid av Alcoa og blir drevet med strøm fra ren vannkraft. De to verkene har samlet en produksjon på 286 000 tonn per år. Alcoa eier og driver også en anodefabrikk i Mosjøen som leverer til verket i Mosjøen, samt til Alcoa Fjardaal på Island.


Med moderne støperiteknologi og rent elektrolysemetall, leverer Alcoa Norway til europeiske valseverk, ekstruderingsverk og støperier. Alcoa Norway er kjent for presise leveranser og konsistent metallkvalitet - en fleksibel leverandør med nærhet til markedene i Europa.


Fasilitetene på Lista og i Mosjøen er drivkrefter for innovasjon i Vest-Agder og i Nordland fylke. Blant teknologiene som er utviklet i Norge, er Ny-Søderberg, renseteknologi, energigjenvinning, små prebake-ovner, støpeteknologi, nisjeprodukter og anode. Alcoa Norway har også redusert utslippene av drivhusgasser med 55% mellom 1990 og 2011.


Verkene i Mosjøen og på Lista er lokalisert i kommuner som har et bredt tilbud innen utdanning, fritidsaktiviteter og andre offentlige tjenester. Det er full barnehagedekning, og eiendomsmarkedet er godt.

 

Find Alcoa Products
 

 

 

Norske verk
By Produkter Navn
No Alcoa locations were found.