Alcoa is sinds 1916 in Suriname actief; in dat jaar richtte Alcoa de Suriname Bauxite Company op voor het winnen en, later, zuiveren van bauxiet in aluminiumoxide. Sinds die tijd heeft Alcoa aanzienlijk bijgedragen aan de Surinaamse economie via banen, belastingbijdragen en ontwikkeling van de infrastructuur via de activiteiten van Suralco.

De geschiedenis van Alcoa in Suriname
In 1915 stuurde Alcoa (toen nog de Pittsburgh Reduction Company genaamd) agenten naar Suriname om de mogelijkheid te onderzoeken van de winning van bauxiet, een erts waaruit aluminium gewonnen wordt. Op basis van hun conclusies besloot het bedrijf om een mijnbouwoperatie te starten en werden de vereiste vergunningen verkregen van de regering van wat toen Nederlands Guyana heette.

Moengo
Er werd met mijnbouw begonnen langs de rivier de Cottica, in het jungledorp Moengo. Hoewel de omstandigheden aanvankelijk primitief waren en mijnbouw voornamelijk handwerk was, groeide de operatie snel; het eerste erts werd in 1922 geŽxporteerd. Met de introductie van moderne mijnbouwfaciliteiten in 1925 begon de productie te stijgen.

Paranam
In 1938 begon het bedrijf met de bouw van een fabriek ter ondersteuning van nieuwe mijnbouwgebieden langs de rivier de Suriname. De fabriek werd gebouwd op een voormalige plantage en de vestiging werd Paranam genoemd, naar de rivieren de Para en de Suriname die aan de concessiegebieden voor mijnbouw grenzen. De fabriek Paranam werd in 1941 in bedrijf genomen. De eerste export van erts vond plaats met de Alcoa Mariner, een schip dat eigendom van Alcoa was.

De Brokopondo-overeenkomst en de Afobaka waterkrachtcentrale
Aan het einde van de veertiger jaren bestudeerde de overheid in Suriname de mogelijkheden voor een waterkrachtcentrale te Afobaka en ging men op zoek naar ontwikkelingspartners. Alcoa was een actief voorstander omdat het project werd gezien als een mogelijkheid ter ontwikkeling van hoogovencapaciteit dicht bij de bauxietbronnen in Suriname. Op 1 maart 1957 ondertekenden de Nederlandse regering en Alcoa een richtlijnovereenkomst voor het project. De overeenkomst voorzag onder andere tevens in wijziging van de naam en structuur van de Suriname Bauxite Company in Suriname Aluminum Company (Suralco).

Op 27 januari 1958 werd de richtlijnovereenkomst gevolgd door de Brokopondo-overeenkomst, waarin de structuur van het project officieel werd vastgelegd. Volgens deze overeenkomst verbond Suralco zich om een dam, een waterkrachtcentrale, een bauxietsmelterij, een aluminiumwinningsinstallatie en andere faciliteiten te bouwen. De Nederlandse regering beloofde de vereiste rechten op water en eigendom te verstrekken, breidde de bauxietconcessies van Suralco uit en gaf Suralco meer land voor geologisch onderzoek.

Het Afobaka-project was een grootschalig constructieproject dat van 1959 tot 1965 duurde. Het omvatte de aanleg van wegen, de stuwdam, een brug over de Suriname en een compleet dorp met 2500 inwoners. Daarnaast bouwde Suralco een ertssmelterij, een fabriek voor aluminiumwinning en een waterkrachtcentrale. De faciliteit werd op 9 oktober 1965 officieel door Koningin Juliana geopend. De ertssmelterij bleef tot in 1999 in gebruik, en de fabriek voor aluminiumwinning draait nog steeds.

Hoogtepunten


De lonen voor het bouwen en draaiende houden van de Suralco-faciliteiten zijn consistent de hoogste lonen in Suriname.

De Afobaka waterkrachtcentrale van Suralco ontsloot een afgelegen deel van Suriname voor nieuwe ontwikkeling van landbouw en grondstoffen.

Suralco en haar werknemers vormen een aanzienlijke bron van inkomsten en buitenlandse valuta voor de Surinaamse overheid, in de vorm van belastingen, invoerrechten en tarieven.

Suralco bevordert actieve en groeiende sociale en culturele programma's in de plaatselijke gemeenschappen.