Alcoa Inc. ("Alcoa") og våre datterselskaper og partnere tilbyr dette nettstedet for informasjon, utdanning og kommunikasjon. Dersom ikke annet spesifiseres, kan du laste ned materiale fra dette nettstedet til ikke-kommersiell personlig bruk, så lenge du ikke sletter bemerkninger om opphavsrett og annen eiendomsinformasjon fra materialet. Det er ikke tillatt å distribuere, modifisere, oversende, gjenbruke, bruke eller plassere innhold fra dette nettstedet på et annet nettsted til offentlig eller kommersiell bruk, inkludert data, tekst, bilder, lyd eller video, uten forutgående, skriftlig tillatelse fra Alcoa. Visse deler av dette nettstedet kan inneholde ytterligere restriksjoner for bruk eller adgang. Bruk av dette nettstedet og adgang til materiale på nettstedet er underlagt følgende betingelser, samt alle gjeldende lovverk. Når du går inn på nettstedet aksepterer du disse betingelsene:
 
  1. Dersom ikke annet oppgis er alle materialer på dette nettstedet beskyttet av opphavsretten. Materialene kan bare brukes med forutgående, skriftlig tillatelse av Alcoa, som spesifisert i disse betingelser, eller i teksten på nettstedet. Alcoa garanterer ikke at din bruk av informasjon eller grafikk fra dette nettstedet ikke krenker rettighetene til tredjeparter som ikke er forbundet med Alcoa.
  2. Informasjon på dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen kan endres eller oppdateres uten varsel. Alcoa eller våre datterselskaper og partnere kan også når som helst og uten varsel foreta forbedringer og/eller endringer i produkter som beskrives her.
  3. All informasjon på dette nettstedet leveres "SOM DET ER" UTEN NOEN GARANTI, HVERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET SPESIELT FORMÅL ELLER KRENKELSER. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SÅ DETTE GJELDER MULIGENS IKKE FOR DEG.
  4. Alcoa og våre partnere aksepterer ikke ansvar, og kan ikke holdes ansvarlige for, skader på eller viruser som kan infisere ditt datautstyr eller annen utstyr på grunn av din adgang til, bruk av, eller gjennomgang av dette nettstedet, eller nedlasting av materialer, data, tekst, bilder, video eller lyd fra nettstedet.
  5. Alcoa og våre datterselskaper og partnere ("Alcoa") aksepterer ikke ansvar for noe annet nettsted du kan få adgang til fra dette nettstedet. Når du åpner et nettsted, bør du være klar på at det er uavhengig fra Alcoa, og at Alcoa ikke har kontroll over innholdet på det aktuelle nettstedet. Videre er en link til et ikke-Alcoa nettsted ikke noen indikasjon på at Alcoa gir sin tilslutning til eller aksepterer ansvar for innholdet på, eller bruk av nettstedet. ALCOA AKSEPTERER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ANSVAR FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELL, ELLER ANNEN KONSEKVENSMESSIGE SKADE AV NOEN ART PÅ GRUNN AV BRUK AV DETTE NETTSTEDET, ELLER AV ET ANNET HYPERLINKET NETTSTEDET, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TAP AV PROFITT, VIRKSOMHETSAVBRUDD, TAP AV PROGRAMMER ELLER ANNEN DATA FRA DITT INFORMASJONSBEHANDLINGSSYSTEM ELLER ANNET, SELV OM ALCOA MOTTAR INFORMASJON OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.
  6. Alcoa ønsker ikke å motta konfidensiell eller eiendomsbeskyttet informasjon fra deg via dette nettstedet. Du gjøres oppmerksom på at informasjon eller materialer som sendes til Alcoa via en link på dette nettstedet vil anses for å IKKE være konfidensiell. Ved å sende Alcoa informasjon eller materiale fra dette nettstedet gir du Alcoa en ubegrenset, verdensomspennende lisens til å bruke, distribuere, vise, reprodusere, utføre, modifisere eller overføre slikt materiale eller informasjon, og du samtykker også i at Alcoa fritt kan bruke ideer, konsepter, evner og teknikker du sender oss til et hvilket som helst formål. Ønsker du å sende konfidensiell eller eiendomsbeskyttet informasjon til Alcoa, må du først underskrive en Non-confidentiality (ikke-konfidensialitet) avtale før informasjonen vises til en teknisk person i Alcoa. For å skaffe en Non-confidentiality (ikke-konfidensialitet) avtale, kontakt IPLD-Unsolicited Ideas, Alcoa Technical Center, 100 Technical Drive, Alcoa Center, PA, 15069.
  7. På dette nettstedet finner du flere varemerker, logoer og servicemerker ("merker"). Disse merkene er registrerte og uregistrerte varemerker tilhørende Alcoa og andre. Varemerker som følges av ¨ er registrerte varemerker i USA. Alle andre er varemerker i USA. Ingenting på dette nettstedet bør tas som lisens eller rett til å bruke merker vist på nettstedet uten skriftlig tillatelse av Alcoa eller en tredjepart som eier det viste merket. Spørsmål vedrørende bruk av merker eller om et navn er et varemerke tilhørende Alcoa kan sendes til følgende epost-adresse: epost.