Vi mottar gjerne epost med spørsmål, forespørsler, kommentarer og forslag. Fyll ut de nødvendige feltene nedenfor, så vi kan svare på din henvendelse.

*Fornavn

  *Etternavn

*Epost-adresse

Telefonnummer

*Land

Emne

*Melding


*Merk av boksen for å godta personvernerklæringen vår.
Ved � innlevere denne anmodningen samtykker jeg herved til overf�re mine personlige data ovenfor til Alcoa, Inc. og alle kontrollerte enheter i USA og andre steder, og til deres autoriserte tredjepartsleverand�rer eller agenter, og til behandlingen av slike data for � svare p� min anmodning. Alcoa skal utelukkende bruke de oppgitte opplysningene i den hensikt å besvare forespørselen, og skal lagre opplysningene så lenge som det strengt tatt er nødvendig for å kunne fullføre behandlingen av forespørselen. Jeg bekrefter at jeg er fullt informert om årsakene til behandlingen og overføringen av de personlige opplysningene mine og jeg er klar over alle rettighetene mine vedrørende slike personlige opplysninger og alle gjeldende lover. Hvis jeg på noe tidspunkt heretter bestemmer meg for å trekke tilbake samtykket jeg ga ovenfor, skal jeg kontakte Alcoa for å informere dem om denne beslutningen. Jeg har også rett til å få rettet enhver uriktig opplysning som Alcoa måtte ha lagret.

*Må utfylles
Kontakt


Line Gabrielsen
+4738399451


Annen kontaktinformasjon


Hvis du er usikker på hvem du skal kontakte, så har vi en global fellesside som beskriver mange emner og viser relevant kontaktinformasjon.