NORWAY

Norway

Alcoa etablerte seg i Norge i 1962 gjennom et samarbeid med Elkem ASA. Sammen drev de et smelteverk i Lista og et i Mosjøen. I dag er disse to anleggene 100% Alcoa-eid og drives på ren vannkraft. Verket på Lista bruker Ny-Søderberg-teknologien, som er utviklet av Alcoa, og som bidrar til reduserte utslipp av klimagasser. I tillegg til smelteverket, driver Alcoa også en anodefabrikk i Mosjøen. Anodefabrikken leverer til smelteverket i Mosjøen, samt Alcoa Fjardaal på Island.

Gjennom moderne støpeteknologi og ren elektrolysemetall, forsyner Alcoa Norge europeiske valseverk, pressverk og støperier med kvalitetsprodukter i aluminium.

Bærekraftrapport Alcoa Norge 2015
Download
Årsrapport Alcoa Norge 2015 (engelsk)
Download
Storulykkeinfo fra Alcoa Mosjøen
Download
Alcoa Mosjoen Address Change
Download

LOKASJONER:

Alcoa Lista
Postboks 128 Lundevaagen, Farsund NO-4552
Norge
+47 38 39 91 00
Virksomheter: Støpelegeringer og pressbolter
Produkter: Extrusion billet and foundry alloys
Kapasitet: 94000 mtpy (kapasitet); 270 ansatte
Sertifiseringer: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 50001

Alcoa Mosjøen
Alcoa Norge ANS avd. Mosjøen
Postboks 750, 8654 Mosjøen, Norge
+47 75 17 91 00
Virksomheter: Støpelegeringer og pressbolter
Produkter: Anoder, valseemner og støpelegeringer
Kapasitet: 188 000 mtpy (kapasitet); 450 ansatte
Sertifisering: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 50001