/global/en/community/images/grants_banner.jpg
Samfunnsansvar og Alcoa Foundation
Våre aluminiumsverk betyr mye for lokalsamfunnene vi operer i. Vi legger mye innsats i å ha en god relasjon til omgivelsene våre. Alcoa Foundation støtter aktivt innsatsen til ansatte når de arbeider med å forbedre sine lokalsamfunn. Miljøprosjekter og utdanningsprosjekter er de to satsingsområdene, og hvert år arrangerer vi forskjellige prosjekter der ansatte kan bidra. Vi deler også ut en betydelig sum penger til gode formål. Siden 2009 har vi delt ut over 3,5 millioner norske kroner og bidratt med over 4400 dugnadstimer i våre lokalsamfunn i Norge.

Dugnadsmåned i oktober
Oktober hvert år står i frivillighetens tegn, og alle som arbeider i Alcoa har muligheten til å delta i ulike aktiviteter fokusert på miljø, helse og utdanning. Vi har kalt måneden Month of Service. Men vi begrenser ikke engasjementet vårt til oktober. Våre ansatte jobber frivillig gjennom hele året. At våre ansatte har et generelt høy aktivitetsnivå er det ingen tvil om. I 2012 deltok 44 % av alle Alcaos ansatte i Norge i dugnadsaktiviteter under dugnadsmåneden i oktober.

Action: Aktiviteter for bedre lokalsamfunn
Action er Alcoas takk for at våre ansatte bidrar i dugnadsarbeid. Våre ansatte danner et dugnadslag bestående av minimum 5 personer. Lag på 5 til 9 personer kvalifiserer til stipender på 1500 dollar, tilsvarende 9000 kroner. Lag på 10 personer eller flere kvalifiserer til stipender på 3000 dollar, tilsvarende 18 000 kroner. Disse midlene går til et godt formål eller til lokale lag og foreninger.

Alcoans in Motion
Alcoans in Motion er et Alcoa Foundation-program som oppfordrer ansatte til å delta i fysisk aktivitet. Hvis 5 Alcoa-ansatte deltar i et løp eller lignende, donere Alcoa Foundation 2,500 dollar, tilsvarende 15 000 kroner, til en veldedig organisasjon eller et lag/ en forening som deltakerne mener fortjener støtte.

Bravo! - En takk til ansatte som engasjerer seg
Vi ønsker at våre ansatte skal engasjere seg i frivillig arbeid, og oppfordrer alle våre ansatte til å bidra i lokale lag og foreninger. Gjennom Bravo! kan alle våre ansatte får 1500 kroner til sitt lokale lag, hvis man har jobbet mer enn 50 timer frivillig.

Earthwatch Fellowship
For å øke bevisstheten og kunnskapen om bærekraftsspørsmål, inviteres alle Alcoa-ansatte til å søke et Earthwatch Fellowship. Hvert år blir 25 Alcoa-ansatte valgt ut til å være med på feltarbeid i en uke sammen med kolleger fra hele verden. Når man kommer tilbake skal man gjennomføre et prosjekt på sin lokasjon eller i sitt lokalsamfunn. I 2013 ble 27 personer valgt ut blant 270 søknader, og reisen går til Brasil, Kina eller Canada. Den ansatte får en uke fri og betalt reise og opphold. Dette er en unik mulighet for alle våre ansatte.

 
Kontakter i Alcoa FoundationAlcoa Foundation i Norge
Anne Jahr
+47 75 17 91 00

Email

Alcoa-ansatte gjør en forskjellFind ut hvordan Alcoa-ansatte hjelper til å styrke lokalsamfunnet ditt.