/global/en/community/images/grants_banner.jpg
En god nabo
Vi �nsker � v�re en god nabo for v�re omgivelser. Vinteren 2013 gjennomf�rte vi derfor for f�rste gang Alcoas nabounders�kelse. Dette er et tiltak for � bedre v�r tilstedev�relse og delaktighet i lokalsamfunnene vi opererer. Tilbakemeldingene har v�rt overveldende positive; 96,4 % ville anbefalt Alcoa som en arbeidsgiver, og 89,3 % ville anbefalt Alcoa som en samarbeidspartner. Den verdien de fleste forbinder med Alcoa er fremragende ytelse og den egenskapen flest mener beskriver Alcoa godt, er omsorg for sine ansattes helse og sikkerhet. Vi spurte ogs� hvordan folk f�r informasjon om oss, hvordan folk foretrekker � f� informasjon, og hvordan vi kan bidra til � utvikle lokalsamfunnene v�re. Innspillene er fulgt opp med kommunene i Vefsn og Farsund.

Ingen naboklager i 2012
I 2012 hadde vi ingen naboklager verken p� Lista eller i Mosj�en. I l�pet av de siste 5 �rene har det v�rt 3 naboklager i Mosj�en, tilknyttet st�y, og den siste var i 2009. P� Lista har det de siste fem �rene v�rt 3 naboklager p� Lista, disse har v�rt knyttet til st�y, synlige utslipp og manglende inngjerding av bedriftsomr�det. Alle klagene har blitt fulgt opp.

 
Kontakter i Alcoa FoundationAlcoa Foundation i Norge
Anne Jahr
+47 75 17 91 00

Email

Alcoa-ansatte gj�r en forskjellFind ut hvordan Alcoa-ansatte hjelper til � styrke lokalsamfunnet ditt.