/global/en/community/images/grants_banner.jpg
Stipender
Gjennom Alcoa Foundation, stiftelsen v�r, deler vi ut n�rmere en million kroner i stipender til gode form�l i Norge hvert �r. Slik at lokalmilj�ene vi opererer i skal v�re gode steder � bo.

Newton-rommet i Mosj�en
Onsdag 26. september 2012 �pnet Newton-rommet i Mosj�en, et prosjekt som er st�ttet med nesten en million kroner i midler fra Alcoa Foundation. Rommet skal kunne brukes av skoleklasser fra alle trinn i Vefsn kommune og skoler fra nabokommuner. Newton rommet har fokus p� energi og realfag i grunnskolen og i videreg�ende skole. Alcoa har som m�lsetting at deler av midlene som er gitt skal brukes til � utvikle en modul rettet mot produksjon og bruk av aluminium.

Realfagssatsing i Farsund
20. desember 2012 utdelte Alcoa sjekk p� USD 137 500, nesten 800 000 kroner, fra Alcoa Foundation til ungdomsskolene p� Vanse og i Farsund. Pengene skal g� til styrking av realfagundervisningen p� begge skolene. Nytt utstyr og kompetanseheving er noe av omr�dene der pengene skal brukes. M�let er � bedre realfagsundervisningen, motivere til h�yere utdanning, fremme kvinner i realfagene og rekruttere til arbeid i industrien i Farsund.

 
Kontakter i Alcoa FoundationAlcoa Foundation i Norge
Anne Jahr
+47 75 17 91 00

Email

Alcoa-ansatte gj�r en forskjellFind ut hvordan Alcoa-ansatte hjelper til � styrke lokalsamfunnet ditt.