Det starter med en nevn jord
Den spesielle typen jord som aluminium fremstilles fra kalles bauksittmalm, eller bauksitt. En fire tonns lastebil full av bauksitt kan brukes til å fremstille cirka 2 tonn alumina, et hvitt pulver av aluminiumoksid. Fremstillingsprosessen er ikke lett. Teknologien er kompleks og utstyret er massivt. Men Alcoa har forenklet prosessen slik at vi i dag kan fremstille ett tonn aluminium fra to tonn med alumina.

Mirakler i tonnevis
Et tonn aluminium er nok til å lage 60.000 brusbokser. Det er også nok til å lage karosseriet til sju mellomstore biler. Eller 40.000 harddisker. Som har minne nok til å lagre alle bøker som noen sinne er publisert. Alt dette kan vi altså få fra en lastebil med jord. Det er nesten magisk.

Trinn for trinn
Alcoa gjør mer enn å fremstille aluminium. Over 3 milliarder dollar av våre årlige inntekter kommer fra produkter som ikke inneholder aluminium. Men resten involverer aluminium. Nedenfor følger en kort beskrivelse av prosessen fra jord til brusboksen på bordet ditt.

Gruvedrift
Bauksitt er malm med høyt innhold av aluminiumoksid, et kjemisk stoff som er dannet over millioner av år ved omdanning av stein med aluminiumsilikater. De første bauksittgruvene ble startet i Frankrike, og siden har gruver åpnet over hele verden. I dag foregår størsteparten av bauksittutvinningen på de karibiske øyene, i Australia og i Afrika.

Raffinering
Bauksitt foredles til alumina ved å male malm og blande det med kalk og natriumhydroksid, pumpe blandingen inn i trykksatte beholdere og varme opp. Aluminiumoksid oppløses av natriumhydroksid og felles ut av oppløsningen, deretter vaskes og varmes løsningen for å fjerne vann. Til slutt er det igjen et sukkerliknende hvitt pulver som kalles alumina, eller aluminiumoksid (Al2O3). Dette skjer i såkalte raffinerier og prosessen kalles raffinering.

Smelteprosessen
Alumina brukes til å fremstille aluminium. Dette skjer gjennom en såkalt elektrolytisk reduksjonsprosess. Vi løser opp alumina i et kryolittbad inne i store, karbonforede ovner. Når en kraftig elektrisk strøm passerer gjennom badet, skilles aluminium ut fra den kjemiske oppløsningen og blir leggende enten på toppen eller bunnen av badet. Deretter kan den flytende aluminiumen tappes fra badet inn i store beholdere kalt digler.

Støping
Aluminium fra ovnene føres inn i smelteovner og blandes med andre metaller for å danne ulike legeringer, eller sammensetninger av stoffer. Ulike legeringer gir metallet forskjellige egenskaper som egner seg til ulike formål. For eksempel må bokslokket på Cola-boksen ha en annen legering enn den som brukes i bilkarosserier, fordi metallet trenger ulik hardhet for å kunne brukes i sluttproduktet. Etter metallet har gått gjennom smelteovnene, renses metallet i en prosess som kalles fortynning. Deretter helles det i former, rulles ut til metalltråder eller støpes til barrer. Noen kunder mottar aluminiumet i flytende form, såkalt flytende aluminiumslegeringer, mens andre mottar en rull med metalltråd eller barrer. Ytterligere bearbeiding av disse produktene kan omfatte støping, rulling, smiing, tegning eller ekstrusjon � det som gjør at vi i Alcoa og våre kunder forvandler et støpeprodukt til ferdigprodukter.