Áfram

7. júní 2011
Útflutningur frá Fjarðaáli nam 250 milljónum króna á dag

Árlega framleiðir Alcoa Fjarðaál í Reyðarfirði um 346 þúsund tonn af áli til útflutnings, í formi hreins gæðaáls, álblanda og álvíra. Þetta er meðal þess sem fram kemur í nýútgefnu staðreyndaskjali Fjarðaáls, þar sem birtar eru helstu lykiltölur um starfsemina og samfélagsleg áhrif hennar.

Í skjalinu, sem ber heitið Staðreyndir um starfsemi Alcoa Fjarðaáls, kemur fram að heildartekjur af útflutningi áls frá landinu hafi numið um 220 milljörðum króna á síðasta ári, en það svarar til um 25 prósenta af útflutningstekjum þjóðarinnar. Fjarðaál er stærsta iðnfyrirtæki landsins og nam hlutur þess í heildarvöruútflutningnum um 17 prósentum. Ekkert annað fyrirtæki hér á landi flytur út meira vörumagn.
 
Fjarðaál flutti út ál fyrir tæplega 790 milljónir dollara, sem svarar til 94 milljarða króna miðað við gengi bandaríkjadollars í desember síðastliðnum. Verðmæti útflutningsins nam því rúmlega 250 milljónum króna hvern dag. Um 33% útflutningstekna fyrirtækisins urðu eftir í landinu, eða rúmlega 31 milljarður króna.
 
Laun, opinber gjöld og keypt þjónusta
Að sögn Ruth Elfarsdóttur, framkvæmdastjóra fjármála hjá Alcoa Fjarðaáli, greiddi fyrirtækið um 4,3 milljarða króna í laun og launatengd gjöld á árinu 2010 og námu meðallaun starfsmanna 6,9 milljónum króna á árinu. Auk þess keypti álverið vörur og þjónustu innanlands fyrir um tíu og hálfan milljarð og 1,1 milljarður króna var greiddur í opinber gjöld til ríkis og sveitarfélagsins Fjarðabyggðar í formi fasteignagjalda, hafnargjalda, orkuskatts og fyrirframgreidds tekjuskatts samkvæmt samningi við ríkið. Starfsfólk Fjarðaáls greiddi um 1,3 milljarða króna í tekjuskatt og útsvar.
 
Starfsmenn 
Hjá Fjarðaáli starfa um 480 manns. Guðný Björg Hauksdóttir framkvæmdastjóri mannauðsmála hjá Fjarðaáli, segir að auk þeirra starfi um 320 manns á álverssvæðinu á vegum ýmissa undirverktaka við störf nátengd álverinu. „Hér eru því að jafnaði um um 800 manns að störfum,“ segir Guðný. Hún segir að um fjórðungur starfsmanna Fjarðaáls séu konur, en það er hærra hlutfall en í nokkru öðru álveri í eigu Alcoa.
 
Ítarlegri upplýsingar um starfsemina og samfélagsleg áhrif hennar eru að finna í meðfylgjandi Staðreyndum um starfsemi Alcoa Fjarðaáls (PDF, 1,7 Mb).

 


Staðreyndaskjal


Hægt er að hlaða niður 2ja blaðsíðna skjali um helstu staðreyndir varðandi rekstur Fjarðaáls á árinu 2010.
skoða eða hlaða niður staðreyndaskjali