Áfram

19. maí 2011
Stóriðjuskóli Fjarðaáls tekur til starfa í haust

Í haust munu fyrstu 30 nemendurnir hefja grunnnám við Stóriðjuskóla Fjarðaáls. Stóriðjunám er tækifæri fyrir framleiðslustarfsmenn til að afla sér fjölbreyttrar menntunar sem nýtist bæði í starfi og frekara námi, auk þess að veita launahækkun.

Stóriðjuskólinn er samstarfsverkefni Fjarðaáls, Verkmenntaskóla Austurlands og Þekkingarnets Austurlands. Stéttarfélögin AFL og RSÍ hafa einnig komið að undirbúningi verkefnisins.

Stuðst er við námskrá fyrir stóriðjunám frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Grunnnámið er þrjár annir og framhaldsnám verður fjórar annir. Verkmenntaskóli Austurlands mun sjá um stóran hluta kennslunnar sem fer að mestu leyti fram í húsakynnum Fjarðaáls að Hrauni.

Lágmarksstarfsaldur til að sækja um skólavist er þrjú ár.
Störf í álveri eru flókin og krefjandi. Því skiptir miklu máli að byggja upp þekkingu, sjálfstraust og hæfni svo að starfsmenn og fyrirtækið nái hámarksárangri. Markmið stóriðjunámsins er að gera framangreint með markvissum hætti.              

Tilgangurinn með námi við Stóriðjuskólann er jafnframt að auka starfsánægju og gera Fjarðaál að enn eftirsóknarverðari vinnustað. Náminu er einnig ætlað að auka öryggi við vinnu, auðvelda innleiðingu breytinga og þjálfa starfs- og samskiptahæfni.

Stóriðjuskóli Fjarðaáls er byggður á námskrá um nám í stóriðju frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Í náminu er lögð áhersla á að nemendur læri námstækni, öflun og miðlun upplýsinga. Hvort tveggja er mikilvæg hæfni í nútímaþjóðfélagi og í starfi hjá stóru fyrirtæki. Markmið námsins er einnig að efla sjálfstraust nemenda og lífsleikni.

Nám við Stóriðjuskóla Fjarðaáls er hægt að fá metið til eininga á framhaldsskólastigi ef hugur stendur til frekara náms. Námið getur því orðið kveikjan að frekara námi þar sem möguleikarnir eru margir. Með því að ljúka bæði grunn- og framhaldsnámi við Stóriðjuskólann geta nemendur fengið allt að 48 einingar metnar upp í nám við Verkmenntaskóla Austurlands.

Einnig verður í kjölfar námsins boðið upp á svokallað raunfærnimat þar sem lagt er mat á þá hæfni sem nemendur hafa aflað sér í lífi og starfi, sem veitir frekari möguleika á styttingu náms í iðn- eða bóknámsgreinum. Miklir möguleikar verða því fyrir hendi varðandi áframhaldandi nám að Stóriðjuskóla loknum. Nemendur munu fá ítarlega kynningu á námsmöguleikum í lok námsins, auk persónulegrar ráðgjafar.

Nám við Stóriðjuskóla Fjarðaáls mun væntanlega að auki veita að talsverða launahækkun samkvæmt nýjum kjarasamningi Fjarðaáls, AFLs og RSÍ strax að grunnnámi loknu og aðra hækkun að loknu framhaldsnámi. Einnig er gert  ráð fyrir að Fjarðaál greiði fyrir helming þess tíma sem nemar eru í skólanum, eða að jafnaði 16 tíma á mánuði.  Námið er  ætlað framleiðslustarfsmönnum Fjarðaáls.  Ekki er gerð krafa um ákveðna grunnmenntun og námsmönnum er mætt þar sem þeir eru staddir. Lágmarksstarfsaldur til að sækja um skólavist er þrjú ár. Endanlegt val á nemum fer fram í samráði við framkvæmdastjóra, en meðal annars er tekið tillit til mætinga, hæfni og frammistöðu í starfi.

Framhaldsnám Stóriðjuskólans verður svo ætlað þeim sem ljúka grunnnáminu, en einnig iðnaðarmönnum sem hafa starfað hjá Fjarðaáli í meira en þrjú ár.Smelltu á myndina til þess að stækka hana.


Samstarf við Verkmenntaskólann


Kennarar Verkmenntaskóla Austurlands munu miðla nemendum Stóriðjuskálans af þekkingu sinni og reynslu. Hérna er Hjálmar Jóhannesson að kenna rafvirkjum í álverinu.Smelltu á myndina til þess að stækka hana.


Skrifað undir samning


Skrifað var undir samninga um Stóriðjuskóla Fjarðaáls í Listasafni Tryggva Ólafssonar á Norðfirði.  Frá vinstri Olga Lísa Garðarsdóttir, skólstjóri Verkmenntsakóla Austurlands, Stefanía Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri Þekkingarnets Austurlands, Tómas Már Sigurðsson, forstjóri Alcoa á Íslandi og Sigurður Ólafsson, fræðslustjóri Fjarðaáls.