Alcoa Inc. ("Alcoa") suliffeqarfiillu taassuma ataaniittut nittartagaq manna ingerlataraat illit paasissutissikkumallutit, ilinniartikkumallutit attaveqarfigiumallutillu. Allatut ilisimatitsisoqanngippat nittartakkami matumani paasissutissat saqqummiunneqartut iluanaarniutiginagit namminiinnarlu atussagukkit aasinnaavatit, tassa piginneqqaartussaaneq piumasaqaatit allat paasissutissaniittut malissagukkit. Taamaattorli nittartakkap matuma imarisai siammartissanngilatit, allanngortinnagit, tunniutissanagit, atoqqissanagit, saqqummiuteqqissanagit imaluunniit inunnut sullissillutit niuerlutilluunniit atussanagit, aamma tamatumani pineqarput paasissutissat, allassimasut, assilissat, nipit videolluunniit Alcoa allakkatigut akuersiseqqaartinnagu atorsinnaanngisatit. Nittartakkap matuma ilaani allani atuinermut isersinnaatitaanermulluunniit killilersuutit allat atuussinnaapput. Nittartakkamik matuminnga imarisaanillu atuinermut piumasaqaatit tulliuttut inatsisillu attuumassuteqarsinnaasut atuupput. Nittartakkat iserfiginiarukkit misissuataarniarukkillu piumasaqaatit makku tamakkiisumik akuerisariaqarpatit:

  1. Allamik ilisimatitsisoqarsimanngippat nittartakkami paasissutissat tamarmik piginneqqaartussaanikkut illersugaapput. Piumasaqaatit imaluunniit nittartakkami tassani allassimasut naapertorlugit Alcoamiit siumut allakkatigut akuerineqareernikkut aatsaat atorneqarsinnaapput. Paasissutissanik titartakkanilluunniit nittartakkami matumaniittunik atuinerup kikkut arlaasa Alcoamut attuumassuteqanngitsut pisinnaatitaaffiinik uniuinerussannginnersoq Alcoap qularnaarsinnaanngilaa.
  2. Nittartakkami matumani paasissutissat ittut teknikkikkut kukkuneqarsinnaapput naqinnerliugartaqarsinnaallutilluunniit. Paasissutissat ilisimatitsinertaqanngitsumik allanngortinneqarsinnaapput nutarterneqarsinnaallutilluunniit. Alcoa taassumalu ataaniittut nioqqutissianik paasissutissatigut nassuiarneqartunik pitsanngorsaasinnaapput aamma/imaluunniit allanngortitsisinnaapput siumut ilisimatitseqqaaratik.
  3. Nittartakkami matumani suut tamarmik "taama issusermittut" ittuupput QULARNAVEEQQUTITALIGAANATIK, ERSITSUMIK ERSINNGITSUMILLUUNNIIT, TAMATUMANI ILANNGUNNEQARPUT TAAKKUNUNNGALI KILLILIGAANATIK, NIUERUTIGINEQARSINNAANERMUT QULARNAVEEQQUTIT TAANEQARTUT, SIUNERTAMUT AALAJANGERSIMASUMUT NALEQQUNNERAANERIT, IMALUUNNIIT UNIOQQUTITSINNGINNERAANERIT. NUNAT ILAANNI QULARNAVEEQQUTIT TAANEQARTUT IMMIKKUT PINEQARNISSAAT AKUERINEQARNEQ AJORPOQ, TAAMAAMMAT NALUNAARUT MANNA ILINNUT ATUUTINNGITSOORSINNAAVOQ.
  4. Nittartakkamik matuminnga atuininni, paasissutissanik, allassimasunik, assinik, videonik nipinilluunniit aallerninni qarasaasiavit pigisavilluunniit virusinit ajoquserneqarsinnaanerannut Alcoa tassungalu attuumassuteqartut akisussaatinneqassanngillat eqqartuussisulersuunneqarsinnaassanatilluunniit.
  5. Alcoa, taassuma ataaniittut attuumassuteqartullu (matuma kingorna "Alcoa") nittartagaq manna aqqutigalugu nittartakkanut allanut iserfigisinnaasannut tunngatillugu akisussaatinneqassanngillat. Nittartakkamut iseruit paasigiuk Alcoamut taanna attuumassuteqanngimmat, taassumalu imaanut oqartussaassuseqanngimmat. Aammattaaq nittartakkamut Alcoap ingerlatarinngisaanut innersuussineq ima paasineqassanngilaq taassuma imarisaanut atorneqarneranulluunniit Alcoa tapersersuisoq imaluunniit akisussaasoq. QANORLUUNNIIT PISOQARALUARPAT ALCOA NITTARTAKKAP TAASSUMA ATORNEQRNERATA KINGUNERISAANIK TOQQAANNARTUMIK TOQQAANNANNGITSUMILLUUNNIIT, IMMIKKUT ITTUMIK IMALUUNNIIT MALITSIGISAANIK, AJOQUSERNERNUT AKISUSSAATITAALLUNI EQQARTUUSSISULERSUUNNEQARSINNGAANNGILAQ, IMALUUNNIIT TASSANI INGERLAQQIFFISSANIK ATUINERMIILLUUNIIT NAAMIK, TAMATUMUNNGA ILAAPPUT ANINGAASANIK ANNAASAQARNERIT, NIUEQATIGIINNERUP INNARLIGAANERA, PROGRAMMINIK PAASISSUTISSANILLUUNNIIT ALLANIK ANNAASAQARNERMUT ALCOA AKISUSSAATINNEQARSINNAANNGILAQ TAAMA AJOQUSERTOQARSINNAANERANIK ILISIMATINNEQAREERSIMAGALUARPALLUUNNIIT.
  6. Alcoa nittartagaq una aqqutigalugu paasissutissanik isertuuttarissanik allanilluunniit susassarineqanngitsunik tiguserusunngilaq. Malugiuk nittartakkakkut matumuuna Alcoamut nassiunneqartut tamarmik isertuussassaanngitsutut pineqassammata. Taamaammat Alcoamut sunilluunniit paasissutissanik nassiussinikkut Alcoa pisinnaatilissavat paasissutissanik tamakkuninnga killilersugaanngitsumik nunarsuarmi sumiluunniit atuinissaanut, siammarterinissaanut, saqqumititsinissaanut, assiliinissaanut, iliuuseqarfiginninnissaanut, allanngortitsinissaanut aammalu allamut ingerlatitseqqinnissaanut, tamatumani pineqartut tassaapput isumassarsiat, eqqarsaatit, ilisimasat imaluunniit periaatsit sunaluunniit siunertaralugu uatsinnut nassiussatit. Paasissutissaatitit isertuussaatinniarukkit paasissutissat Alcoami teknikerimit isiginnaarneqartinnagit Isertuunneqarunnaarnissaannik Isumaqatigiissummik atsiueqqaartariaqassaatit. Isertuunneqarunnaarnissamik Isumaqatigiissut piumallugu uunga allagit IPLD - Unsolicited Ideas, Alcoa Technical Center, 100 Technical Drive, Alcoa Center, PA, 15069.
  7. Nittartakkami matumani ilisarnaatit assigiinngitsut naammattoortassavatit. Ilisarnaatit Alcoap allallu ilisarnaatigaat nalunaarsortissimasut imaluunniit nalunaarsortissimanngitsut. Ilisarnaatit ¨-inik malitsillit USA-mi nalunaarsorsimasuupput; sinneri tamarmik USA-mi ilisarnaataapput. Nittartakkami matumani sunaluunniit arlaat ilisarnaammik atuisitsisinnaassusertut imaluunniit ilisarnaammik taamaattumik nittartakkami saqqumisitsisinnaassusertut isigineqassanngilaq Alcoa imaluunniit allat allakkatigut akuersereersimatinnagit. Ilisarnaatit atorneqarneri imaluunniit ilisarnaatit ilumut Alcoamut atasuuneri pillugit apeqqutit suulluunniit uunga ingerlatinneqassapput: Email.