Alcoa Fleet Service Center

Kjære kunde,
1.juli vil Alcoa Fleet Service Center flytte fra Belgia til Ungarn.
Til tross for omfattende forberedelser kan det dessverre likevel oppstå noe forsinkelser i denne forbindelse.
Alcoa FSC vil likevel kunne treffes enten på fleet@alcoa.com, telefon eller på www.alcoafleet.eu

Når dette skjemaet fylles ut for en flåte, vennligst også oppgi flåtekontaktinformasjon. Forespørsler uten flåteinformasjon vil ikke bli behandlet. Felt med * er obligatiorisk:
Merk 1: Hvis en Dura-Bright®-felg viser lufttap og/eller hårtynne sprekker, velg fra ytelsesrelaterte tilstander.
Merk 2: Etter å ha fylt ut returskjemaet, vil du innen 1 virkedag motta bekreftelse fra oss pr. e-post, og fra UPS innen 5 dager ved godkjent krav. Hvis du ikke mottar dette, kontroller at ditt SPAM-filter ikke blokkerer e-post fra Alcoa og UPS, ved å sjekke f.eks. slettede elementer, søppelpost etc. eller kontakt ditt IT-kontor.

Kontaktinformasjon flåte
*Firmanavn flåte

Firmaadresse flåte
*Adresselinje 1

Adresselinje 2

Adresselinje 3

*Postnr.

*Sted

*Land

*Hr/Fr

*Fornavn

*Etternavn

Avdeling

*E-post

*Telefon


Hente- og leveringsadresse
*Samme som kontaktinformasjon flåte ?
Antall lastebiler

Antall trailere

Aktivitetsområder


Felginformasjon
Hvis en Dura-Bright®-felg viser lufttap og/eller hårtynne sprekker,
velg fra ytelsesrelaterte tilstander.
*Undersøkelsesområde

  
*Dersom annet er valgt, vennligst legg inn en beskrivelse

*DELENR.

  
*Serienummer (######/##)

  
*Datomerking (mm/dd/åå)

  
*Har felgen vært utsatt for ulykke?


Felgposisjon
*Lastebil/Trailer

  *Aksel

*Venstre/Høyre

  *Innside/Utside


Merk: du vil motta en bekreftelse på e-post når dette skjemaet er sendt. Dersom din forespørsel omfatter Alcoa Dura-Bright® felger (delenummer etterfulgt av DB), vennligst svar på e-posten og legg ved bilder som viser returårsak. Dura-Bright®-forespørsler uten bilder vil ikke bli behandlet.

Din forespørsel vil bli behandlet i samsvar med garantivilkår og bruksbegrensninger som beskrevet i Alcoa servicehåndbok, som er tilgjengelig her.


*Merk av boksen for å godta personvernerklæringen vår.
Ved å sende inn dette skjemaet, samtykker jeg herved til overføring og lagring av alle gitte persondata, til Alcoa Finance & Services Belgia BVBA, deres internasjonale samarbeidspartnere og deres autoriserte tredjeparts leverandører eller agenter (Alcoa), og jeg samtykker i behandling av denne informasjonen i den hensikt å: behandle denne klagen, utstedelse av informasjon om Alcoa produkter og tjenester per nyhetsbrev, post, telefon, elektronisk kommunikasjon, samt ethvert annet formål som kan forbedre kundeforholdet jeg har med Alcoa og deres produkter og tjenester (heretter Formålet). Alcoa skal bruke den gitte informasjon kun for Formålet og skal lagre informasjon så lenge det strengt tatt er nødvendig, for å være i stand til å oppfylle Formålet. Jeg bekrefter at jeg er fullt informert om begrunnelse for behandling av min personlige informasjon, og at jeg er klar over mine rettigheter vedrørende sådan informasjon og gjeldende lovverk. Dersom jeg på et tidspunkt bestemmer meg for å trekke tilbake mitt samtykke som gitt ovenfor, skal jeg kontakte Alcoa for å informere dem om min avgjørelse. Jeg forbeholder meg også retten til at enhver uriktig lagret informasjon korrigeres av Alcoa.

*Må utfylles